Mateřská škola "PASTELKA", ul. Výškovická, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. a nachází se na ulici Výškovická 2609/120a.

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Deszkásová

Telefon: 596 750 879, 770 139 283

E-mail: lucie.deszkasova@skolavolgogradska.cz

WWW: https://www.skolavolgogradska.cz/

Pět smíšených tříd akceptující sourozence v jedné třídě.

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 35,- do 6 let; Kč 37,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "ROK S KRTEČKEM JOSÍFKEM" - vychází z přirozených potřeb dítěte - hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i přirozenost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Jazyky, kroužky: keramika, tanečky, zpívánky, pohybovky, jóga, předškoláček, logohrátky, malý šikula (polytechnická výchova), kuchyňka ; dále kurzy plavání, lyžování a Školka v přírodě.

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol