Mateřská škola "PASTELKA", ul. Výškovická, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. a nachází se na ulici Výškovická 2609/120a.

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Jana Elisová

Telefon: 770 139 283

E-mail: jana.elisova@skolavolgogradska.cz

WWW: https://www.skolavolgogradska.cz/

Pět smíšených tříd akceptující sourozence v jedné třídě.

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 48,- do 6 let; Kč 56,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: 450 Kč

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "S pastelkami tam i zpět poznáváme celý svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací program je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat reálný pohled na svět a vše kolem sebe. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i přirozenost dokázat si co zvládne a dokáže. Snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj s respektováním individuálních zvláštností a potřeb.

Jazyky, kroužky: nabízíme placené i neplacené nadstandardní zájmové aktivity (plavecký kurz, lyžařský kurz, školka v přírodě, aj.), nespací aktivity pro předškoláky a širokou nabídku kroužků - keramiku, angličtinu, Montesorri klubík, výtvarný kroužek, zpívánky "Mrňousci" ve spolupráci s Dětským sborovým studiem Ostrava-Jih, pohybový a taneční kroužek ve spolupráci s taneční školou Carmen, jógu, logopedickou prevenci "logohrátky".

Zapojujeme se do výtvarných, sportovních i hudebních soutěží. Pravidelně pořádáme odpolední tematické tvořivé dílničky pro děti a rodiče, odpolední zahradní akce, sportovní akce, karneval, projektové dny, besedy, výlety, exkurze.

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol