Mateřská škola "PASTELKA", ul. Výškovická, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. a nachází se na ulici Výškovická 2609/120a.

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Deszkásová

Telefon: 596 750 879, 770 139 283

E-mail: deszkasova.zsvolgo@iskola.cz

WWW: www.skolavolgogradska.cz

Pět smíšených tříd akceptující sourozence v jedné třídě.

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- Kč 34,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 320,-/měsíc + stravné

Zaměření školy: Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Mateřská škola nabízí vzdělávání přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečné prostředí a individuální přístup. 

Aktivity: nabízíme již tradičně - oslavy narozenin a jmenin dětí, oslavy tradičních českých svátků, MDD, Karneval, Zahradní slavnost na zahájení školního roku, podzimní Pochod světýlek, Vánoční jarmark, Velikonoční tvořivou dílnu, odpolední projektové akce s rodiči (dílničky, sportovní akce, aj.), Klub Předškoláček organizovaný před zápisem do 1. tříd, exkurze, besedy, výlety, Pohádkovou noc - přespání ve školce, plavecké a lyžařské kurzy, školku v přírodě, zapojení dětí do různých soutěží, projektů a mnoho dalšího.

Naši mateřskou školu si můžete přijít prohlédnout kdykoli během jejího provozu po předchozí domluvě.

Školní vzdělávací program vychází z přirozených potřeb dítěte – hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobností rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol