Mateřská škola "PASTELKA", ul. Výškovická, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. a nachází se na ulici Výškovická 2609/120a.

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Jana Elisová

Telefon: 770 139 283

E-mail: jana.elisova@skolavolgogradska.cz

WWW: https://www.skolavolgogradska.cz/

Třídy: 5 standardních

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 48,- do 6 let; Kč 56,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: 450 Kč

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "S pastelkami tam i zpět poznáváme celý svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací program je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat reálný pohled na svět a vše kolem sebe. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i přirozenost dokázat si co zvládne a dokáže. Snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj s respektováním individuálních zvláštností a potřeb.

Jazyky, kroužky: Tanečky, Jóga pro děti, Zpěváček, Hýbánky, Tvořivé ručičky, Divadélko.

Angličtina - Seznamování s cizím jazykem je zařazeno do denního vzdělávacího programu dětí s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí.

Tradiční akce: Kurz plavání pro předškoláky, Uspávání broučků, Tvůrčí dílny rodičů a dětí, Masopust v MŠ, Vynášení Morany, Soutěživé odpoledne rodičů a dětí, Výlet spojený s hledáním pokladu, ZOO, Besedy, Návštěva knihovny, Návštěvy Jojoparku, Piknik na zahradě.

Hernička - společné hry rodičů a dětí v MŠ.  Program určený pro děti, které ještě MŠ nenavštěvují.

 

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol