Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

ZábřehBezbariérový přístupEnviromentální výchovaRobotika a programováníVýuka s podporou dotykových zařízení

Ředitel:  Mgr. Jan Šebesta

Telefon:  596 750 879, 770 139 281

E-mail: sekretariat@skolavolgogradska.cz

Web: https://www.skolavolgogradska.cz/

Facebook MŠ: https://www.facebook.com/pastelkovaskolka

Facebook ZŠ: https://www.facebook.com/naseskolavolgogradska

Instagram: https://www.instagram.com/skolavolgogradska

Součásti školy:  MŠ na ul. Výškovická 2609/120A - od 6.00 do 16.30,

ZŠ na ul. Volgogradská 2600/6b, školní družina - od 6.00 do 17.00 a ŠJ

Zaměření školy:

Našim žákům poskytujeme všestranně zaměřenou výuku s větším důrazem na český jazyk, matematiku a techniku. Všechny hodiny jazyků jsou vyučovány v malých skupinkách podobně jako vybrané hodiny českého jazyka, a matematiky. Preferujeme nízkopočetní třídy s důrazem na individuální přístup k žákovi s podporou jeho talentu a nadání. Naši učitelé zapojují žáky do tvořivých a badatelských aktivit, jezdí na ozdravné pobyty, školy v přírodě a poznávací výlety. Samozřejmostí je zapojení do celoevropského projektu Erasmus+, Talentmanagement, Technická dovednost, Ovoce a zelenina do škol, kurzů plavání, projektových dnů a spolupráce s VŠB-TUO: Zlepši si techniku.

Plně kvalifikované školní poradenské pracoviště (školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence) žákům pak v prevenci závadných jevů a vede je v budoucí volbě jejich povolání a dále pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zájmové kroužky: keramický, rukodělný, volejbal, basketbal – Snakes, judo – ProJudo, angličtina, badatelský 

Vybavení: nové multifunkční venkovní hřiště (zdarma k využití i odpoledne k trávení volného času), knihovna, odborné učebny – hudební, výtvarná, počítačová, chemie, dílny; keramická pec, 3D tiskárny, iPady, počítače a dataprojektory ve všech třídách, vlastní jídelna

Dále nabízíme: klub předškoláků, úzkou spolupráci s rodiči, individuální přístup k dětem, výjezdy žáků na poznávací výlety, školy v přírodě, kurzy plavání

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: AJ, RJ, NJ

Naši základní školu si můžete přijít prohlédnout kdykoliv během jejího provozu po předchozí domluvě. :-)

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol